Το P⁍oγραμμά μας

Προσομοίωση με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας

 • 360+ ώρες ενεργής και βιωματικής εκπαίδευσης.
 • Φυσική καθημερινή παρουσία στο κεντρικότερο σημείο της πόλης μας, στη ΧΑΝΘ.
 • Το curriculum του Tech Pro είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά από τις εταιρίες που συμμετέχουν στο κάθε Bootcamp.

Όλα τα modules που εμπεριέχονται είναι 100% προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες των εταιριών, εξυπηρετώντας 3 βασικούς σκοπούς:

 1. Στοχευμένη και άρτια μετεκπαίδευση των μελλοντικών εργαζομένων στις συγκεκριμένες εταιρίες.
 2. Μείωση του χρόνου προσαρμογής που απαιτείται μετά την ανάληψη εργασίας.
 3. Πλήρη προσομοίωση με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, τις απαιτήσεις αλλά και το know – how του κλάδου της Πληροφορικής & Τεχνολογίας.

Δεν είναι όμως μόνο αυτά που έχουμε ετοιμάσει για εσένα

Κάθε κύκλος του TechPro συνοδεύεται από εκπαιδευτικές επισκέψεις γνωριμίας στις εγκαταστάσεις των εταιριών, workshops από στελέχη του μελλοντικού σου εργοδότη και pop up events για γνωριμία μαζί τους!

 • Introduction to Technology landscape
 • Inside an IT company, Agile approach, Project Management
 • Communication and Collaboration Tools

_______

40 Hours

 • OS principles, administering Windows and Linux
 • Basic networking principles
 • Backup and security aspects

_______

24 Hours

 • Intro to HTTP, HTML and CSS
 • REST, SOAP, JavaScript and NodeJs towards Frontend
 • PHP, Angular and React tools

_______

43 Hours

 • Introduction to virtualization
 • Container, Images
 • Docker tool

_______

48 Hours

 • Intro to Databases and SQL Syntax
 • Database Principles, backup and administration
 • PostgreSQL and MySQL

_______

34 Hours

 • OOP principles
 • Introduction to Java and its core functions, web services with Java
 • Swagger, Maven and Springboot in Java

_______

76 Hours

 • Introduction to Devops
 • Continuous development and integration
 • Github tool and its usage

_______

36 Hours

_______

42 Hours

 • Technical writing
 • Technical presentation for mixed audience
 • Best coding practices
 • Collaboration tools
 • Time management
 • Meeting typologies

_______

15 Hours