Το P⁍oγραμμά μας

Προσομοίωση με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας

 • Ενεργή και βιωματική εκπαίδευση.
 • Φυσική παρουσία στις νέες μας εγκαταστάσεις, σε κεντρικό σημείο της πόλης.
 • Το curriculum του TechPro Academy είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά από τις εταιρίες που συμμετέχουν στον κάθε κύκλο.

Όλα τα modules που εμπεριέχονται είναι 100% προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες των εταιριών, εξυπηρετώντας 3 βασικούς σκοπούς:

 1. Στοχευμένη και άρτια μετεκπαίδευση των μελλοντικών εργαζομένων στις συγκεκριμένες εταιρίες.
 2. Μείωση του χρόνου προσαρμογής που απαιτείται μετά την ανάληψη εργασίας.
 3. Πλήρη προσομοίωση με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, τις απαιτήσεις αλλά και το know – how του κλάδου της Πληροφορικής & Τεχνολογίας.

Δεν είναι όμως μόνο αυτά που έχουμε ετοιμάσει για εσένα

Κάθε κύκλος του TechPro Academy συνοδεύεται από εκπαιδευτικές επισκέψεις γνωριμίας στις εγκαταστάσεις των εταιριών, workshops από στελέχη του μελλοντικού σου εργοδότη και pop up events για γνωριμία μαζί τους!

• Bootcamp orientation
• Introduction to Teamwork and Collaborative Tools
• Introduction to Git and CI/CD
• Software Development Methodologies & Agile Principles

_______

Weeks:1-2

 • Understanding HTML, creating basic page structure
 • CSS Basics, Styling HTML elements, Box Model
 • Advanced CSS, CSS Preprocessors (Sass), Transitions, Flexbox and Grid
 • Workshop on HTML and CSS
 • Building Responsive Design, working with media queries, and understanding mobile-first design
 • JavaScript Basics, working with data types, control structures, functions, ES6
 • Debugging in JavaScript, using Chrome DevTools
 • Workshop on JavaScript
 • Introduction to React, understanding components, and JSX
 • Managing State in React, Handling Events, and Life Cycle Methods
 • Understanding Redux, Actions, Reducers, and Store
 • Implementing Redux in a React application, Async Actions
 • Workshop on React

_______

Weeks:4-10

 • Introduction to Java, JDK, and JVM Internals
 • Java installation and configuration workshop
 • Java Object-Oriented Programming (OOP) Principles
 • Java Collections and Data Structures
 • Java structures workshop
 • SQL and Database Design
 • Java Database Connectivity (JDBC)
 • Introduction to Java Concurrency and Multithreading
 • Software Design Patterns in Java
 • Introduction to SpringBoot
 • Java Security Fundamentals

_______

Weeks:4-10

 • Descriptive and Inferential Statistics, Probability Distributions, Hypothesis Testing
 • Correlation, Regression Analysis
 • Introduction to Pandas, Series and DataFrame objects, Indexing, slicing
 • Introduction to NumPy
 • Introduction to SQL
 • Introduction to Enterprise Data Visualization with PowerBI
 • Workshop in PowerBI and SQL: how to plot data in WAN or LAN
 • Implementing Basic Supervised Algorithms: Linear Regression
 • Introduction to Logistic Regression and Decision Trees
 • Introduction to K-Means Clustering
 • Working with PyTorch or TensorFlow
 • Model Evaluation: Understanding Bias-Variance Tradeoff and Introduction to Cross-Validation
 • Introduction to Neural Networks and Perceptrons

_______

Weeks:4-10

 • To be announced

_______

Weeks: –

 • To be announced

_______

Weeks: –

 • Introduction to Git and CI/CD
 • Software Development Methodologies & Agile Principles
 • Bonus Lecture: Leading and Managing People
 • Principles of Clean Code and Code Review
 • Introduction to Testing, Unit Testing, Integration Testing
 • Bonus Lecture: Themes of Success

_______

15 Hours

 • Project brainstorming and planning, assigning roles
 • Project implementation, iteration, and troubleshooting
 • Final presentations, code reviews, and feedback sessions

_______

Weeks:13-14

 • To be announced

 • To be announced

 • To be announced

 • To be announced